Togo

Togo är ett litet land med 37 etniska grupper och en befolkning på 6,5 miljoner invånare. Vårt samarbete med pingstsamfundet i Togo började i slutet av 1990-talet. 

Vi stöttar flera olika utvecklingsprojekt

  • möjliggör/ge mikrokrediter till fattiga familjer
  • vuxna lär sig läsa och skriva
  • driver 30 grundskolor med 5500 elever och landets enda dövskola
  • ger medel till kompetensutveckling av den egna organisationen